obrázek/

Krbové vložky Leda

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Krbové vložky Leda – verze N – jsou konstruované pro instalaci s tahovým systémem. Tyto vložky můžete připojit k individuálně stavěnému keramickému tahu nebo můžete využít sériově vyráběné příslušenství od firmy Leda vyvinuté přímo pro jejich krbové vložky.

 

 

GSA litinové prstence

GSA litinové prstence – dvouplášťový akumulační systém s akumulační vložkou z kvalitního šamotu a vnějším pláštěm z litiny. Díky litinovému plášti je dosaženo stálé těsnosti akumulačních prstenců a proto je možno tento systém využít jak v uzavřených, tak v otevřených typech staveb. Šamotová akumulační vložka se vyznačuje velmi dobrou tepelnou vodivostí a schopností předávat teplo. Výjimečným vedením spalin uvnitř GSA je dosaženo optimálního předání tepla ze spalin do akumulační hmoty, aniž by byly negativně ovlivněné vlastnosti proudění spalin.

 

Litinový výměník LHK 320   /  LHK 650 /  LHK 745 / GSK

LHK litinový výměník jako dodatečný tahový systém zvyšuje sálavou plochu pro otevřené i uzavřené (hypokaustové) typy staveb. Model GSK nabízí díky vnitřní vložce ze špekového kamene i funkci akumulace tepla.

Multifunkční kopule MFS

MFS multifunkční kopule se dodává ve dvou variantách. Verze s přepínací klapkou umožňuje již na vložce volit, kam chceme směřovat tok spalin. Použitím této multifunkční kopule s přepínací klapkou usnadňuje roztápění stavby s dodatečným keramickým tahem. Verze s čistícím krytem usnadňuje přístup pro čistění kamen s tahovým systémem či GSA.

Ke stažení