obrázek/

KRBOVÉ VLOŽKY LEDA

Firma LEDA patří k nejlepším výrobcům vytápěcích vložek ve svém oboru, pokud jde o životnost, komfort a inovaci. Kvalita je přitom již ode dne založení v roce 1873 prvořadým cílem. Ze sídla v německém Leeru zásobuje LEDA zákazníky z celé Evropy. Díky technologii na vysoké úrovni mají výrobky této firmy dlouhou životnost, vysoký výkon a krásu, která spočívá v jejich jednoduchosti.

 

 

Při výrobě vytápěcích vložek vychází LEDA ze zkušeností a neustálého technického vývoje. Těmto nárokům vyhovují pouze nejlepší materiály, proto je výhradně používána kvalitní litina. V minulosti, stejně jako dnes, je litina nejlepší surovinou pro konstrukci vytápěcích těles. Má téměř neomezenou životnost, nepřekonatelnou tepelnou vodivost, extrémní odolnost vůči tepelnému zatížení a tvarovou stálost

 

Litinový skelet vložek pracuje velmi rychle a kompaktně jako čistý ohřívač vzduchu. Pokud se spalovací komora vyloží šamotovou vyzdívkou, rychlost proudění horkých plynů se zpomalí a účinnost stoupne. Naakumulované teplo se podle způsobu konstrukce může odevzdávat déle než 8 hodin.

 

 

 

U většiny krbových vložek firmy LEDA je možné volit mezi dvěma způsoby instalace. A to pro provoz s přímým napojením do komína - verze D, nebo pro připojení dodatečných sálavých ploch jako jsou GSA prstence, litinové nebo keramické tahy - verze N.