obrázek/

SÁLAVÝ KRB

 

Sálavým teplem se vytápěly světnice již v domech našich praprarodičů. Krbová vložka předává všechno své teplo pouze sáláním do místnosti, přes teplostěnné plochy pláště krbu. Konstrukce krbové vložky musí být pro tento princip uzpůsobena. Plášť krbu také musí být postaven z materiálu, který je schopen vést dobře teplo (kachle, šamot, přírodní kámen apod.) Vyrobené teplo ještě uvnitř krbu akumuluje do tahového systému či jiné akumulační hmoty.

 

Výhodou sálavých krbů s akumulační hmotou je dlouhá tepelná setrvačnost po vyhasnutí ohně. To znamená příjemné teplo, které je rovnoměrné ve všech vstvách. Na teplo uživatel čeká delší dobu (pokud zatápí do studených kamen), ale určitým kompromisem může být instalace uzavíratelných mřížek, to znamená krb nejdřív použít jako horkovzdušný, a po uzavření mřížek si natopit akumulační hmotu a přejít plně na sálavý princip.

 

 

Charakteristika předávání tepla: