SÁLAVÁ KAMNA S PODÍLEM DO VODNÍHO VÝMĚNÍKU

 

Tento princip spojuje výhody sálavých akumulačních kamen s výhodou přenosu tepla přes otopnou soustavu do celého domu. Část tepla je předávána vodním výměníkem do otopné soustavy, zbytek odchází ve formě horkých spalin do tahového systému, kde natápí akumulační hmotu, která i po vyhasnutí ohně předává teplo do interiéru sálavým způsobem.

 

Některé kamnové vložky umožňují ovládat poměr tepla do výměníku a do tahového systému, uživatel si tak může vybrat, jestli chce topit více do vody nebo do tahu. Nevýhodou je technická a finanční náročnost, nutnost čistit plochy výměníku a velká hmotnost kamen.

 

 

Charakteristika předávání tepla: