obrázek/

SÁLAVÁ KAMNA CELOŠAMOTOVÁ

 

Tradiční topidlo předávající teplo sálavým způsobem. Spalovací komora je vyzděna ze šamotových tvarovek či cihel a spaliny jsou odváděny do tahového systému, kde ukládají svou tepelnou energii. Ta je potom prostupem, přes vodivý plášť vysálána do místnosti. Uživatel obvykle jednou dávkou paliva natopí kamna na zvolenou dobu (obvykle 12 hod.). Přibližně hodinu může vidět hořet oheň, po zbytek akumulační doby oheň nehoří, kamna už jen předávají naakumulované teplo. Plášť je vystavěn z materiálu, který je schopen předávat teplo, tedy obvykle kachle, omítaný šamot nebo přírodní kámen. Přikládací dvířka mohou být prosklenná, ale často bývají plná, aby neunikalo žádné teplo.

 

Mezi přednosti tohoto systému, kromě samotného příjemného předávání tepla sáláním patří i komfortní obsluha,  kterou uživatel nejvíce ocení při každodenním používání - čisté sálavé teplo bez víření prachu. Nevýhodou je větší náročnost na stavební připravenost (hlavně velká hmotnost kamen) a na peněženku. Při zátopu do studených kamen je nutno na teplo nějakou dobu počkat.

 

 

Charakteristika předávání tepla: