obrázek/

OTEVŘENÝ KRB

 

Nejstarší způsob vytápění. Otevřené krby se dnes staví jen tam, kde je kladen silný důraz na přímý kontakt s ohněm a navození atmosféry. Nesporným kladem je estetika tohoto principu. Nevýhodou je nízká účinnost, nemožnost regulovat plamen, vystřelování uhlíků nebo možný únik spalin do interiéru.

 

 

 

 

Charakteristika předávání tepla: