obrázek/

KRB S VODNÍM VÝMĚNÍKEM

 

V posledních sto letech se pro vytápění domů stále více začala používat voda, jako nosné médium tepla a teplovodní rozvody s radiátory či podlahovými smyčkami jsou dnes běžnou součástí téměř každého domu.

 

Krby s vodním výměníkem dokáží využívat otopnou soustavu pro přenos tepla do celého domu. Krbová vložka ohřívá vodu ve svém výměníku a vrací ji do otopné soustavy. Nevýhodou systému je technická náročnost na instalaci a také čištění výměníku, který se při nízkoteplotním provozu častěji zanáší. Opominout nesmíme větší počáteční náklady.

 

 

Charakteristika předávání tepla: