obrázek/

HORKOVZDUŠNÝ KRB

 

Nejrozšířenější princip. Krbová vložka předává valnou část tepla přes svůj plášť do prostoru obestavby, kde je ohříván vzduch. Díky vstupnímu (dolnímu) a výstupnímu (hornímu) otvoru velmi rychle po zatopení dochází k samovolnému proudění a teplý vzduch je odváděn výdechovým otvorem do místnosti, kterou tímto způsobem vytápí.

 

Mezi výhody tohoto principu patří levná výstavba a rychlost vytápění. Nadbytečný výkon je možné odvádět do dalších místnostních. Nevýhodou je prašnost spojená s cirkulací vzduchu, při provozu je nutné krb uvnitř obestavby často čistit. Systém je vhodný spíše pro rekreační objekty.

 

 

Charakteristika předávání tepla: